Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Brak porozumienia na piśmie nie wyklucza kary za zmowę cenową

Wspólne ustalanie przez przedsiębiorców poziomu cen stanowi najcięższe naruszenie prawa antymonopolowego, a uczestnicy takiego porozumienia mogą zostać ukarani karą pieniężną w wysokości do 10 % przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary. Co więcej, wspólne ustalenie cen, nawet jedynie w formie ustnej, może skutkować ukaraniem przedsiębiorców uczestniczących w takim porozumieniu.

Cena oferowanego towaru czy usługi jest jednym z podstawowych pól konkurencji między przedsiębiorcami. Nie ulega wątpliwości, że wspólne ustalanie przez przedsiębiorców poziomu cen negatywnie wpływa na mechanizmy konkurencji, a w konsekwencji konsumenci pozbawieni zostają prawa do dokonania wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. Dlatego też sposób wprowadzania zmian cen często staje się przedmiotem zainteresowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedsiębiorcy w postępowaniu antymonopolowym nierzadko wskazują, że porozumienie cenowe nie zostało zawarte, ponieważ nie doszło do podpisania żadnego dokumentu. Jednakże pamiętać należy, że prawo antymonopolowe w sposób jednakowy traktuje wszelkie uzgodnienia, niezależnie od formy ich dokonania. Prezes Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniu antymonopolowym ocenia bowiem jedynie, czy celem lub skutkiem danego porozumienia było ograniczenie konkurencji cenowej. A zatem uczestnik porozumienia cenowego może zostać ukarany nawet w przypadku ustalenia poziomu cen, jedynie w formie ustnej, podczas spotkania biznesowego.