Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Co nowego

Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej, sporządzona przed dniem 30 kwietnia 2016 r., umożliwia przeniesienie własności nieruchomości rolnej na starych zasadach

W dniu 15 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy, odpowiadając na pytanie prawne, podjął uchwałę (III CZP 83/17) w brzmieniu: „ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi wprowadzone ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz….

więcej

Samo podejrzenie, że podatnik brał udział w abstrakcyjnym nadużyciu podatkowym nie jest wystarczającą przesłanką do odmowy prawa do odliczenia VAT

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 grudnia 2017 r., w sprawie o sygnaturze akt I FSK 352/16, samo podejrzenie, że podatnik brał udział w abstrakcyjnym nadużyciu podatkowym nie jest wystarczającą przesłanką do odmowy prawa do odliczenia VAT naliczonego. Wyrok NSA odpowiada fundamentalnej zasadzie neutralności VAT. Prawo do odliczenia…

więcej

Sprzątanie pomieszczeń stanowi świadczenie usług, a nie tworzenie dzieła

Sąd Apelacyjny w Krakowie dnia 15 listopada 2017 r. wydał wyrok w sprawie o sygn. akt III AUa 700/16 (LEX nr 2412884), w którym wskazał, że sprzątanie pomieszczeń nie może być uznane za tworzenie dzieła. Sąd uzasadniając swoje stanowisko wskazał m.in., że o prawidłowym zakwalifikowaniu danej umowy cywilnoprawnej nie decyduje wyłącznie…

więcej

Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę znoszącą górny limit wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy uchwalonej przez Sejm dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, dalej jako Ustawa, która m.in. znosi górny limit wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i…

więcej

Od dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie uległ średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

Od dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie uległa wysokość średniego kurs złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Dotychczas kurs ten wynosił 4,1749 zł. Od dnia 1 stycznia 2018 r. średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi 4,3117.

więcej

Od 1 stycznia 2018 roku właściciele sklepów detalicznych oraz hurtowych muszą pobrać od każdej wydanej lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego opłatę recyklingową

1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w której wprowadzono opłatę recyklingową. Zgodnie z art. 40 a ust. 1 Ustawy, każdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, jest zobowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego….

więcej

Czynności ściśle związane z usługami medycznymi a VAT

W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego 29 grudnia 2017 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów wydało interpretację ogólną o nr PT1.8101.5.2017.PSG.622, dotyczącą zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). W szczególności,…

więcej

Zniesienie górnego limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Ustawa uchwalona przez Sejm dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, dalej jako Ustawa, znosi górny roczny limit wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, który dotychczas wynosił 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok, tj. w 2017 r….

więcej

Opodatkowanie przychodów z najmu na nowych zasadach od 1 stycznia 2018 r.

Aktualnie dochody z najmu, dzierżawy albo umów o podobnym charakterze uzyskiwane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą, opodatkowane są według skali podatkowej tj. stawką 18 i 32 %. Niezależnie od powyższego, możliwe jest również skorzystanie z preferencyjnego sposobu rozliczania poprzez stosowanie zryczałtowanej stawki 8,5 %. Ustawa z dnia 27 października…

więcej

Zamiana wysokości progów unijnych w zamówieniach publicznych od dnia 1 stycznia 2018 r.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegną wysokości tzw. „progów unijnych” w zamówieniach publicznych, czyli wartości zamówień, konkursów oraz umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. „Progi unijne” będą wynosić: 144 000 euro (dotychczas 135 000 euro) lub 221 000 euro (dotychczas 209…

więcej