PL EN
Serwis
Newsletter
Zapisz się do newslettera
Liczba odwiedzin: 1716
Najnowsze aktualności:
Likwidacja gimnazjów
2017-01-20
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wprowadza daleko idące zmiany w dotychczasowym systemie oświaty. Reforma, którą wprowadza nowa ustawa oświatowa polega m.in. na wydłużeniu edukacji w szkole podstawowej do 8 lat, likwidacji gimnazjów oraz przedłużeniu pozostałych stopni edukacji. Nowe przepisy zaczną obowiązywać z dniem 1 września 2017 r. Organy prowadzące niepubliczne gimnazja do 31 stycznia 2017 r. muszą zdecydować o dalszej formie prowadzenia działalności. 
Upadłość konsumencka
2017-01-20
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może co do zasady złożyć nie tylko każda osoba fizyczna.  
Obowiązkowe składanie deklaracji VAT drogą elektroniczną przez niektórych podatników
2017-01-18
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zmianie uległy przepisy dotyczące sposobu składania deklaracji podatkowych w VAT, które począwszy od 2017 r. powinny być co do zasady składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
Nowe obowiązki przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami
2017-01-18
Od dnia 10 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy zawierający umowy z konsumentami zobowiązani są do:  
Wydatki na naukę języka obcego mogą stanowić koszty uzyskania przychodów
2017-01-16
Zgodnie z linią prezentowaną w najnowszych interpretacjach podatkowych koszty związane z nauką języka obcego mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, o ile ich poniesienie przyczynia się do uzyskiwania przychodów. Zaliczenie takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów wymaga jednak w każdym przypadku indywidualnej oceny.