PL EN
Serwis
Newsletter
Zapisz się do newslettera
Liczba odwiedzin: 177
Najnowsze aktualności:
Nowelizacja prawa zamówień publicznych - podmiot udostępniający zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia musi brać udział w realizacji zamówienia.
2016-09-19
Dnia 28 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja prawa zamówień publicznych, którą wprowadzono wiele istotnych zmian w zakresie zamówień publicznych. Jedna ze zmian dotyczy możliwości powoływania się na zdolności innych podmiotów w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
Spór o VAT. Czy komornik jest podatnikiem podatku od towarów i usług?
2016-08-23
Sąd Najwyższy, uchwałą z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt III CZP 34/16 orzekł, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 790 ze zm.) o stawkę podatku od towarów i usług.  
Jedna z nowych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - karalność prokurenta
2016-06-30
W drodze nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych - uchwalonej przez Sejm 13 maja 2016 r. rozszerzono katalog przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelą dodano nieznane wcześniej prawu polskiemu przesłanki wykluczenia 
Projektowane wprowadzenie stawki minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych
2016-04-20
Rządowe Centrum Legislacji pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, którego celem jest wprowadzenie stawki minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych. 
Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie dotyczy nowego pracodawcy po przejściu zakładu pracy w rozumieniu art. 23(1) k.p.
2016-02-01
W dniu 6 maja 2015 r. Sąd Najwyższy podjął Uchwałę (sygn. akt III PZP 2/15), w której stwierdził, iż art. 23(1) k.p. nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawartej z poprzednim pracodawcą.