PL EN
Serwis
Newsletter
Zapisz się do newslettera
Liczba odwiedzin: 1963
Najnowsze aktualności:
Do założenia spółki z o. o. w trybie S-24 nie wystarczy już "zwykły" podpis elektroniczny
2017-06-13
W dniu 12 czerwca 2017 r. ogłoszona została ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 1133) wprowadzająca wymóg posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przy zakładaniu spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy, czyli w tzw. trybie S-24.  
Egzekucja z nieruchomości rolnej
2017-06-09
Do egzekucji z nieruchomości rolnej wszczętej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, tj. przed dniem 30 kwietnia 2016 r., nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. - o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. 
Dostawa towaru oraz jego montaż w przypadku robót budowlanych nie muszą być traktowane jako świadczenia kompleksowe
2017-06-07
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dnia 17 marca 2017 r. (1462-IPPP3.4512.107.2017.1.RM) wydał interpretację na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który miał wątpliwości związane z umowami dotyczącymi dostawy oraz montażu systemu kanalizacji ciśnieniowej, wykonywanymi równolegle, ale za wynagrodzenie określone odrębnie dla każdej usługi, a mianowicie czy mogą one zostać potraktowane jako świadczenia odrębne dla celów podatkowych.  
Zmiany w postępowaniu uproszczonym
2017-06-07
W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dotycząca przepisów o postępowaniu uproszczonym.  
Odszkodowania od producentów ciężarówek za zmowę cenową
2017-05-25
Komisja Europejska opublikowała decyzję stwierdzającą zawarcie przez największych europejskich producentów samochodów ciężarowych porozumienia w sprawie ustalania cen średnich i ciężkich samochodów ciężarowych. Ułatwi to proces dochodzenia odszkodowań od producentów tych samochodów przez ich nabywców.