PL EN
Serwis
Newsletter
Zapisz się do newslettera
Liczba odwiedzin: 2748
Najnowsze aktualności:
Zmiany w ustawie o pracownikach tymczasowych
2017-04-21
W dniu 7 kwietnia 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany m.in. w zakresie ochrony pracownic tymczasowych będących w ciąży, możliwości wyboru przez pracownika tymczasowego sądu pracy oraz prowadzenia ewidencji pracowników tymczasowych. Nowelizacja wprowadza również zmiany mające na celu ograniczenie praktyki kierowania tego samego pracownika tymczasowego do tego samego pracodawcy - użytkownika, ale za pośrednictwem różnych agencji zatrudnienia. 
Przedsiębiorcy będą musieli zgłaszać przypadki naruszenia ochrony danych osobowych do Generalnego Inspektora.
2017-04-20
Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. wprowadza nowy obowiązek, który będzie ciążył na wszystkich administratorach danych osobowych. Mianowicie, administratorzy danych osobowych będą zobowiązani do zgłoszenia organowi nadzorczemu przypadków, w których doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, a w stosownych przypadkach także osobie, której dane zostały naruszone, chyba że istnieje małe prawdopodobieństwo naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą. 
Status pracodawcy po likwidacji gimnazjum
2017-03-31
W dniu 14 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę - Prawo oświatowe oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Z art. 236, 251, 253 przepisów wprowadzających Prawo oświatowe, wynika, że nauczyciele i pracownicy dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do jednej ze wskazanych w ww. ustawach szkół, stają się odpowiednio nauczycielami i pracownikami tych szkół. 
Likwidacja Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego oraz utworzenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolników
2017-03-28
Sejm RP w dniu 10.02.2017 r. uchwalił ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolników. Ustawa w dniu 21.03.2017 r. została podpisana przez Prezydenta RP. Zgodnie z brzmieniem przepisów wprowadzających tę ustawę, wchodzi w życie 01.09.2017 r. Ww. akt prawny likwiduje Agencję Rynku Rolnego (ARR) i Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR), a na ich miejsce wprowadza nowy podmiot: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolników (KOWR).  
Zmiany w Kodeksie spółek handlowych - zwiększenie transparentności zarządzania spółkami kapitałowym
2017-03-24
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadziła zmiany w Kodeksie spółek handlowych dotyczące m.in. sprawowania zarządu w spółkach kapitałowych, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.