Stop fałszywym informacjom! PESEL nie utrudnia powrotu do Ukrainy/ Припиніть неправдиву інформацію! PESEL не ускладнює повернення в Україну

🇵🇱 🇺🇦

Dementujemy nieprawdziwe informacje krążące wśród obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną do Polski.

 

Informacja, że uzyskanie polskiego numeru PESEL uniemożliwi wyjazd z Polski jest nieprawdziwa!

Uzyskanie PESEL przez obywatela Ukrainy nie ma żadnego wpływu na możliwość powrotu do Ukrainy. Obywatel Ukrainy, również ten, który uzyskał polski PESEL, w każdym momencie może z Polski wyjechać.

PESEL służy do ewidencji ludności i jest niezbędny do uzyskania świadczeń socjalnych w Polsce. Obowiązuje zasada, że wyjazd z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia obywateli Ukrainy prawa do polskich świadczeń socjalnych.

 

Status uchodźcy  – ograniczenia w przekraczaniu granicy

Ograniczenia w przekraczaniu granicy związane są jedynie z procesem uzyskania statusu uchodźcy. Podczas oczekiwania na wydanie decyzji o przyznaniu statusu uchodźcy faktycznie nie można wyjechać z Polski oraz nie można podjąć pracy w Polsce.  Cały proces trwa co najmniej 6 miesięcy, a w rzeczywistości nawet kilkanaście miesięcy i na ten czas paszport jest zabierany.  W obecnej sytuacji, kiedy obowiązują specjalne przepisy przychylne dla obywateli Ukrainy, nie rekomendujemy występowania o status uchodźcy. Na ich podstawie obywatele Ukrainy mogą bowiem legalnie przebywać, pracować i korzystać z pomocy socjalnej w Polsce. Poza wnioskiem o nadanie numeru PESEL nie trzeba składać innych wniosków.

🇺🇦

Ми заперечуємо неправдиву інформацію, яка поширювалася серед громадян України, які втекли до Польщі перед війною.

Інформація про те, що отримання польського номера Pesel запобіжить виїзду з Польщі, неправдива!

Отримання громадянином України номера PESEL не впливає на можливість повернення в Україну. Громадянин України, також той, хто отримав польський PESEL, може виїхати з Польщі в будь-який час.

PESEL використовується для реєстрації населення і необхідний для отримання соціальних виплат у Польщі. Існує норма, що виїзд з Польщі більше ніж на місяць позбавляє громадян України права на польські соціальні виплати.

Статус біженця – обмеження на перетин кордону

Обмеження при перетині кордону пов’язані лише з процесом отримання статусу біженця. Очікуючи рішення про надання статусу біженця, ви не можете виїхати з Польщі і не можете працювати в Польщі. Весь процес займає мінімум 6 місяців, а фактично навіть кілька місяців, а паспорт за цей час беруть. У нинішній ситуації, коли діють спеціальні норми, сприятливі для громадян України, ми не рекомендуємо подавати документи на отримання статусу біженця. На їх основі громадяни України можуть легально перебувати, працювати та отримувати соціальну допомогу в Польщі. Крім заявки на номер PESEL, вам не потрібно подавати будь-які інші заяви.

Zobacz również: