Zajmuje się od roku 2011 prawem ochrony danych osobowych. Doradza w szczególności w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych pacjentów, a także w aspektach ochrony danych osobowych w działaniach marketingowych w świetle przepisów RODO. 

Specjalizuje się w obsłudze i zabezpieczaniu prawnym podmiotów świadczących usługi i prowadzących marketing usług w formie elektronicznej, to jest za pomocą sklepów internetowych, w ramach usług świadczonych on – line. Opracowuje i opiniuje regulaminy usług świadczonych drogą elektroniczną oraz klauzule zgód marketingowych.

Prowadzi procesy przeciwko bankom, w szczególności w zakresie stosowanych przez nie klauzul niedozwolonych (w tym w zakresie tzw. umów kredytów frankowych).

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców z branży budowlanej, doradza im we wszelkich aspektach ich działalności, w tym prowadzi procesy sądowe o roszczenia z umów o roboty budowlane.

Z Kancelarią związana od 2009 r.