Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie prowadzonych postępowań kontrolnych, kontroli podatkowych oraz postępowań administracyjnych, w tym przed sądami administracyjnymi.

Doradza w zakresie wyboru optymalnych metod opodatkowania i form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.

Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z prawem rynku kapitałowego.

Z Kancelarią związana od 2015 r.