Magdalena Waraksa-Kulesza

radczyni prawna, starsza prawniczka
Magdalena Waraksa-Kulesza

Zajmuję się sprawami z zakresu prawa zamówień publicznych, reprezentując interesy zamawiających i wykonawców, w tym w ramach postępowań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Doradzam wykonawcom i zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie przygotowania postępowania.

Pełnię funkcję Inspektora Ochrony Danych. Doradzam we wszelkich aspektach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ich ochroną.

W kręgu moich zainteresowań pozostaje także prawo spółdzielcze i administracyjne.

Ukończyłam Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem Ochrony Informacji na Wydziale Inżynierii i Zarządzania Politechniki Białostockiej.