Karolina Wenclik-Macewicz

adwokatka
Karolina Wenclik-Macewicz

Z Kancelarią związana jestem od 2011 r.  Prowadzę obsługę prawną uczestników procesu budowlanego. Reprezentuję przedsiębiorców w sporach związanych z procesem inwestycyjnym w tym m. in. w sprawach o kary umowne,  roszczenia wynikające z robót dodatkowych, roszczenia z gwarancji i rękojmi oraz  odszkodowania. Mam bogate doświadczenie w obsłudze inwestycji drogowych, w tym realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.

Ponadto reprezentuję Klientów w sprawach z zakresu prawa rzeczowego m.in. o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, uwłaszczenie. Mam doświadczenie na gruncie dochodzenia roszczeń związanych z wywłaszczeniem nieruchomości, w tym w szczególności na gruncie tzw. Dekretu Warszawskiego.

Zajmuję się także sprawami odszkodowawczymi w imieniu pacjentów poszkodowanych na skutek błędów medycznych. Występuję w sprawach o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta. Mam doświadczenie w obsłudze podmiotów leczniczych w zakresie spraw związanych z odpowiedzialnością za zdarzenia medyczne i błędy w sztuce lekarskiej. Prowadzę sprawy z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnoprawnej, w tym w szczególności roszczeń osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.