Jolanta Drobot

prawnik
Jolanta Drobot

Z Kancelarią jestem związana od 2016 r. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa cywilnego i prawa pracy. Prowadzę sprawy związane z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej, jak również sprawy w postępowaniu nieprocesowym, w szczególności przed sądem wieczystoksięgowym. Zapewniam obsługą prawną w sprawach związanych z rozliczeniem majątku nabytego w drodze spadku bądź darowizny. Ponadto jestem doktorantką w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy na Uniwersytecie w Białymstoku.