dr Jolanta Drobot

radca prawny, prawniczka
dr Jolanta Drobot

Z Kancelarią jestem związana od 2016 r. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa cywilnego i prawa pracy. Prowadzę sprawy związane z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej, jak również sprawy w postępowaniu nieprocesowym, w szczególności przed sądem wieczystoksięgowym. Zapewniam obsługą prawną w sprawach związanych z rozliczeniem majątku nabytego w drodze spadku bądź darowizny. 

W 2023 r. obroniłam rozprawę doktorską pt. „Szczególne przypadki wygaśnięcia stosunku pracy” i uzyskałam tytuł doktora nauk prawnych.  Jestem autorką publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego.