Zajmuje się kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa cywilnego i prawa pracy. Prowadzi sprawy związane z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej jak również sprawy w postępowaniu nieprocesowym, w tym w szczególności przed sądem wieczystoksięgowym.

Zajmuje się obsługą klienta w sprawach związanych z rozliczeniem majątku nabytego w drodze spadku bądź darowizny.

Doradza w zakresie stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Związana z Kancelarią od 2016 r.

Jest doktorantką w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.