Joanna Joszczyk-Selwestruk

radca prawny
Joanna Joszczyk-Selwestruk

Jestem związana z Kancelarią od 2013 r. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzę również sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań oraz roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umów. Ponadto zapewniam obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie dochodzenia roszczeń na drodze sądowej oraz postępowania egzekucyjnego. Posiadam również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących spraw podziałowych, jak również postępowań z zakresu prawa spadkowego