Joanna Joszczyk-Selwestruk

radca prawny, szefowa praktyki prawa umów
Joanna Joszczyk-Selwestruk

Jestem związana z Kancelarią od 2013 r. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie sporządzania oraz opiniowania projektów umów cywilnoprawnych stosowanych powszechnie w profesjonalnym obrocie gospodarczym, w tym w szczególności w zakresie umowy sprzedaży, umowy dystrybucji, umowy dostawy, umowy agencyjnej, umowy komisu, umowy najmu, umowy użyczenia, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o poufności (NDA), ugody. Dokonuję również oceny ryzyka prawnego związanego z zwarciem umowy. Oferuję także pomoc na etapie wykonywania umowy, w tym prowadzę sprawy sądowe związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, kar umownych, gwarancji, rękojmi.