Zajmuje się kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Specjalizuje się w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowań oraz roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umów.

Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie dochodzenia roszczeń na drodze sądowej oraz postępowania egzekucyjnego.

Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących spraw podziałowych, jak również postępowań z zakresu prawa spadkowego.

Związana z Kancelarią od 2013 r.