Anna Onopiuk

radczyni prawna, szefowa praktyki budowlanego procesu inwestycyjnego
Anna Onopiuk

Z Kancelarią związana jestem od 2011 r. Mam bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze realizacji inwestycji budowlanych, zarówno na zlecenie inwestorów jak i wykonawców. Doradzam uczestnikom procesu inwestycyjnego na każdym etapie realizacji robót budowlanych. Ponadto reprezentuję uczestników inwestycji budowlanych, zarówno wykonawców, jak i inwestorów, w tym zamawiających publicznych, w zakresie robót i prac projektowych w  sporach związanych z procesem inwestycyjnym, w tym m. in. w sprawach o kary umowne,  roszczenia wynikające z robót dodatkowych, roszczenia z gwarancji i rękojmi oraz odszkodowania. Swoją wiedzą chętnie dzielę się w publikacjach branżowych.