Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa ochrony zdrowia.

Prowadzi kompleksową obsługę weryfikacji prawidłowości wykonania i rozliczania umów o dofinansowanie projektów ze środków UE, w tym w postępowaniach dotyczących korekt finansowych i zwrotu środków UE.

Doradza klientom w procesie emisji obligacji, w szczególności w zakresie sporządzania pełnej dokumentacji i nadzoru nad prawidłowością procesu emisji.

Prowadzi kompleksową obsługę realizacji inwestycji budowlanych zarówno na zlecenie inwestorów, jak i wykonawców.

Z Kancelarią związana jest od 2011 r.