Otwarcie zawodu trenera i instruktora sportu

W ramach prowadzonej deregulacji zawodów Ustawodawca, w sierpniu 2013 r., postanowił o otwarciu zawodu trenera i instruktora sportu poprzez zmianę art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2014.715 j.t.) oraz uchylenie art. 42.

więcej