Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Prawo ochrony środowiska

Wycinka drzew bez zezwolenia – właściciele prywatnych posesji mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134) od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości będą mogli bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach, pod warunkiem że nie będzie to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

więcej

Na usunięcie drzew lub krzewów, nawet obumarłych, chorych czy tzw. samosiejek wymagane jest zezwolenie administracyjne

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 ze zmianami) usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, wydanego, co do zasady, przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

więcej