Dofinansowanie do rejestracji znaków towarowych dla MŚP

Od 23 stycznia 2023 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę na terytorium państw członkowskich UE, mogą wnioskować o dofinansowanie do rejestracji znaku towarowego w ramach Funduszu MŚP.

Fundusz MŚP to program realizowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Dofinansowanie polega na uzyskaniu bonu, który umożliwia częściowy zwrot opłat uiszczonych w związku z rejestracją znaku towarowego. Zwrot opłat dotyczy wyłącznie nowych zgłoszeń znaków towarowych.

W celu uzyskania dofinansowania z Funduszu MŚP konieczne jest złożenia zgłoszenia na stronie https://euipo.europa.eu/sme-fund/user/login wraz z następującymi dokumentami:

  • zaświadczeniem potwierdzającym status płatnika VAT,
  • podpisaną deklaracją MŚP,
  • wyciągiem bankowym wystawionym przez bank, na którym widoczne są następujące informacje: nazwa i logo banku w celu identyfikacji źródła dokumentu, nazwa firmy jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN z kodem kraju i kodem BIC/SWIFT.

 

Maksymalna kwota podlegający zwrotowi na pokrycie opłat związanych z rejestracją znaku towarowego to 1.000 euro. Liczba środków jest jednak ograniczona. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń. 

prawnik Agata Kamińska

 

 

Zobacz również: