Wsparcie w zakresie maksymalnej ceny sprzedaży energii elektrycznej – korzystne zmiany dla najemców

Z maksymalnej ceny sprzedaży energii elektrycznej mogą skorzystać również najemcy, którzy nie mają podpisanej umowy bezpośrednio ze sprzedawcą energii elektrycznej. Dotychczasowe kłopoty najemców z wysokimi opłatami za energię niwelują nowe przepisy.

Od 1 grudnia 2022 r. w szczególności mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z maksymalnej ceny sprzedaży energii elektrycznej. Wynosi ona 785 zł/MWh (bez podatku). Problem pojawiał się z najemcami, którzy nie mieli podpisanej bezpośrednio umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej.

Wprowadzone zmiany w przepisach pozwalają skorzystać z maksymalnej ceny sprzedaży energii elektrycznej szerszej grupie podmiotów. Mogą to być również odbiorcy, którzy z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego mają prawo lub obowiązek zapewnić energię elektryczną w lokalach, które użytkują w szczególności mikro, mali i średni przedsiębiorcy.  

Dzięki takiemu rozwiązaniu maksymalna cena energii elektrycznej może objąć również  najemców, którzy nie mają podpisanej bezpośrednio umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej. W tym celu najemca powinien zwrócić się do wynajmującego, aby złożył  stosowne oświadczenie do sprzedawcy energii elektrycznej. Wzór oświadczenia dostępny jest pod linkiem: akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

prawnik Agata Kamińska

Zobacz również: