Staż małżeński a wspólne rozliczanie zgodnie z Polskim Ładem

Polski Ład wprowadził zmiany w popularnej preferencji, która uprawnia do wspólnego rozliczania się małżonków. Zmianie uległa między innymi długość stażu małżeńskiego wymaganego do wspólnego rozliczania.

We wcześniejszym stanie prawnym, małżonkowie rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych, byli uprawnieni do wspólnego rozliczenia się z podatku dochodowego dopiero, gdy ich małżeństwo trwało cały rok podatkowy. W konsekwencji, małżonkowie mogli skorzystać ze wspólnego rozliczenia, dopiero po pierwszej rocznicy ślubu, w drugim roku trwania małżeństwa. Skutkowało to tym, że pary, które zawarły związek małżeński chociażby pierwszego dnia stycznia, wspólnie mogły się rozliczyć dopiero w deklaracji składanej za kolejny rok podatkowy.

Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku, pozwalają na wspólne rozliczanie się małżonków już za rok, w którym zawarto małżeństwo.

Zgodnie ze zmienionym art. 6 ust. 2 ustawy o PIT, wspólnie mogą rozliczać się małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu na gruncie ustawy o PIT, którzy pozostają w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

  • przez cały rok podatkowy albo
  • od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego, jeżeli ich małżeństwo  zostało zawarte w trakcie roku podatkowego.

Z nowych regulacji podatkowych skorzystać będą mogły także pary, które zawarły związek małżeński w 2021 roku.

radca prawny, doradca podatkowy Magdalena Jabłońska

 

Zobacz również: