Sprzęt ochronny i medyczny zwolniony z cła i VAT

4 stycznia 2022

Sprzęt ochronny i medyczny importowany spoza Unii Europejskiej będzie zwolniony z cła i VAT do 30 czerwca 2022 roku.

W związku z trwającym już drugi rok stanem epidemii, w państwach członkowskich UE utrzymuje się duże zapotrzebowanie na sprzęt ochronny i medyczny do walki z COVID-19. W odpowiedzi na tą sytuację, już kilkukrotnie Komisja Europejska podejmowała decyzje o zwolnieniu przywozu tych artykułów z należności celnych przywozowych i z VAT. 

Zgodnie z najnowszą decyzją Komisji Europejskiej z 22 grudnia 2021 r. (2021/2313) okres obowiązywania zwolnienia przedłużono od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku. Nowa decyzja zastąpiła wcześniejszą decyzję Komisji (2020/491) obowiązującą do 31 grudnia 2021 r.

W decyzji Komisja Europejska wyjaśnia, że w państwach członkowskich nadal istnieje niedobór towarów potrzebnych do walki z pandemią. Dotychczasowe zwolnienie z cła i VAT korzystnie wpłynęły na zapewnienie w państwach członkowskich odpowiedniego zaopatrzenia w sprzęt ochronny i medyczny. Statystyki handlowe wskazują natomiast, że import tych towarów wykazuje tendencję spadkową, choć nadal jest znaczący i podlega wahaniom. 

radca prawny, doradca podatkowy Magdalena Jabłońska

Zobacz również: