Od 1 stycznia surowsze kary za łamanie przepisów ruchu drogowego

27 grudnia 2021

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe regulacje wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku. Nieuważni kierowcy i piraci drogowi, muszą mieć się na baczności. Kary za łamanie przepisów ruchu drogowego zostały istotnie zaostrzone.

Nowelizacja przepisów o ruchu drogowym dotyczy w głównej mierze poprawy bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi oraz wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Maksymalna wysokość grzywny za wykroczenia przeciwko przepisom ruchu drogowego urośnie z 5.000zł do 30.000 zł.

Prędkość i alkohol

Surowiej karana będzie  jazda z wysoką prędkością. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości może skutkować naliczeniem kary grzywny w wysokości do 5.000 zł. Minimalna grzywna za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h wyniesie 800 zł. 

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu (lub innego podobnie działającego środka) grozić będzie grzywna nie mniejsza niż 2,5 tys. zł. Za niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę pod wpływem alkoholu przewiduje się karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny nie mniejszej niż 2,5 tys. zł. Na tym jednak nie koniec. Nawet 8.000 zł kary może otrzymać właściciel, posiadacz czy użytkownik pojazdu, który dopuści do prowadzenia pojazdu osobę pod wpływem alkoholu (lub innego środka o podobnym działaniu), bądź nie wskaże, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie. 

Punkty karne

Do 15 wzrośnie też najwyższa liczba punktów karnych za część wykroczeń – (obecnie 10). Limit 24 punktów karnych, a w przypadku kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok – 20, nie ulegnie jednak zmianie.

Zmieni się natomiast kwestia „wyzerowania” punktów karnych. Po pierwsze, usunięcie punktów karnych uzależnia się od tego, czy kierowca uregulował mandat. Po drugie, usunięcie punktów karnych będzie mogło nastąpić dopiero po upływie 2 lat od dnia uregulowania grzywny.

Kierowcy zawodowi

Nowela przewiduje także  wyższe kary dla kierowców zawodowych, którzy ingerują w tachograf. Po wejściu w życie nowych przepisów oprócz kary finansowej zostanie również zatrzymywane prawo jazdy na okres trzech miesięcy, a w przypadku recydywy – na okres 6 miesięcy.

Wyższy wymiar kar przewidziano także recydywistom, jeśli dopuścili się tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania.

 aplikant radcowski Patrycja Górska

Zobacz również: