Najem lokalu nie zaspokaja własnych potrzeb mieszkaniowych. Interpretacja Dyrektora KIS

16 sierpnia 2021

Przeznaczenie środków pieniężnych pochodzących ze zbycia nieruchomości na zapłatę kosztów związanych z umową najmu lokalu, nie oznacza ich wydatkowania na własne cele mieszkaniowe. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 5 lipca 2021 r. interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem do Dyrektora KIS zwrócił się podatnik, który planował zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego. Koszty związane z wynajmem chciał opłacać środkami pieniężnymi uzyskanymi ze sprzedaży nieruchomości, której był wcześniej właścicielem. W ocenie wnioskodawcy, wydatki związane z wynajmem, wynoszące po 25.000 zł rocznie, można uznać za ponoszone na własne cele mieszkaniowe. To powinno uprawniać do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Dyrektor KIS nie zgodził się jednak ze stanowiskiem wnioskodawcy. Wskazał, że wydatkowanie, w wymaganym przepisami terminie, środków ze sprzedaży nieruchomości na czynsz z tytułu zawartej umowy najmu, nie przesądza o prawie do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Organ podatkowy zwrócił uwagę, że wnioskodawca nie jest właścicielem wynajmowanego lokalu mieszkalnego. Lokal jedynie zamieszkuje i ponosi koszty wynajmu uiszczane na rzecz wynajmującego. Nie można więc przyjąć, że środki, które uzyskał ze zbycia nieruchomości wydatkuje na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu ww. przepisu.

Jak widać, aby skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, należy zwrócić szczególną ostrożność na co zostaną przeznaczone uzyskane środki.

radca prawny, doradca podatkowy Magdalena Jabłońska

Artykuł na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 lipca 2021 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.182.2021.1.MD).

Zobacz również: