Aktualności na stronie zamowieniapubliczne.bieluk.pl

Zamawiających i wykonawców zapraszamy na naszą stronę dedykowaną prawu zamówień publicznych zamowieniapubliczne.bieluk.pl.

W lipcowych artykułach nasi prawnicy wyjaśniają kwestie związane ze specyfikacją warunków zamówienia i polubownym rozwiązywaniem sporów w zamówieniach publicznych.

W jakim terminie zamawiający powinien udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ?

W jakim terminie należy złożyć wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia?

Polubowne rozwiązywanie sporów w zamówieniach publicznych

Udanej lektury!

Zobacz również: