Duże zmiany w podatkach w ramach tzw. Polskiego Ładu

2 sierpnia 2021

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tak zwany „Polski Ład”. Uwagę przykuwa objętość projektu nowelizacji, który liczy niemal dwieście trzydzieści stron!

Ten obszerny projekt „Polskiego Ładu” przewiduje liczne zmiany w prawie podatkowym, na które warto zwrócić uwagę już dziś. 

Do najważniejszych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaliczyć należy:

  • podwyższenie kwoty wolnej od podatku do kwoty w wysokości 30 tysięcy złotych,
  • podwyższenie I progu skali podatkowej do kwoty w wysokości 120 tysięcy złotych, 
  • poszerzenie katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane w podatku dochodowym do przychodów z działalności,
  • zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej,
  • wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.

Ponadto, projekt zakłada szereg zmian w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), w tym:

  • dodanie domniemania dotyczącego miejsca zarządu podmiotów zagranicznych,
  • rekonstrukcja przepisów dotyczących identyfikacji zagranicznych jednostek kontrolowanych,
  • zmiany w tzw. estońskim CIT4.

Nowelizacja przewiduje również zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług,  a także ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.

O postępie prac nad nowymi przepisami i ostatecznie przyjętych rozwiązaniach, będziemy informować na bieżąco.

 

radca prawny, doradca podatkowy Magdalena Jabłońska

Zobacz również: