Przekazywanie danych osobowych do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

13 lipca 2021
Komisja Europejska formalnie potwierdziła, że Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zapewnia odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych osobowych.

Opuszczenie struktur UE przez Wielką Brytanię wywarło również konsekwencje w zakresie ochrony danych osobowych. W okresie przejściowym obowiązywały zapisy Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Zgodnie z tzw. klauzulą pomostową, od 1 stycznia do maksymalnie 30 czerwca 2021 r., przekazywanie danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do  Zjednoczonego Królestwa nie było traktowane jako przekazywanie danych do państw trzecich.

Od 1 lipca 2021 r. przekazywanie danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa traktuje się jako przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego, co do zasady, wiąże się z obowiązkiem uzyskania dodatkowych zezwoleń lub wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń przewidzianych
w rozdziale V RODO. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Komisja Europejska uzna, że określone państwo trzecie – w tej sytuacji Zjednoczone Królestwo – zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Wówczas, możliwe jest swobodne przekazywanie danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do państwa trzeciego.

Należy jednak pamiętać, że możliwość swobodnego przekazywania danych osobowych do Wielkiej Brytanii nie wyłącza konieczności zapewnienia zgodności z pozostałymi przepisami o ochronie danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa oznacza przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego, dlatego administratorzy danych osobowych powinni odpowiednio zmodyfikować stosowane klauzule informacyjne oraz dokumentację przetwarzania danych osobowych.

Decyzje KE weszły w życie 28 czerwca 2021 r. i będą obowiązywały przez najbliższe cztery lata. Komisja może przedłużyć czas ich obowiązywania, jeżeli Zjednoczone Królestwo nadal zapewni odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Katarzyna Michalczuk

Zobacz również: