Wydatki na kaski i odzież motocyklową jako koszt uzyskania przychodu

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że wydatki na kask i odzież motocyklową mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Warunek jest jeden – muszą być bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług związanych z tworzeniem, wdrożeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego oraz doradztwem w zakresie stosowania sprzętu komputerowego. Z uwagi na konieczność dojazdu do klientów, podatnik zdecydował się na kupno motocykli oraz motorowerów, do dyspozycji osób wykonujących usługi. Podatnik miał jednak wątpliwości, czy wydatki na zakup kasków i odzieży motocyklowej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. W związku z tym, zwrócił się do organu podatkowego o wydanie interpretacji indywidualnej.

Zdaniem przedsiębiorcy wskazane wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, ponieważ wiążą się wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą. Motocykle i motorowery służą osobom realizującym usługi do szybszego przemieszczania się pomiędzy miejscami ich świadczenia. Dzięki temu więcej swojego czasu pracy mogą poświęcić na czynności, za które przedsiębiorca otrzymuje wynagrodzenie – świadczenie usług. Mniej czasu poświęcą za to na przemieszczanie się pomiędzy biurami klientów – miejscami świadczenia usług. Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem przedsiębiorcy. Wskazał, że bezpośrednim celem zakupu kasku i odzieży jest ochrona zdrowia. Z kolei wydatki na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym. Związane są z funkcjonowaniem danej jednostki w życiu społecznym, a ich poniesienie uwarunkowane jest innymi względami, aniżeli uzyskiwanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wyrok NSA

Sprawę skierowano do WSA w Warszawie, a następnie trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA oddalił skargę organu podatkowego. Wskazał, że jeśli podatnik zakupuje odzież specjalistyczną – tu kaski i odzież ochronną do jazdy motocyklem wyłącznie dla celów związanych z prowadzoną działalnością, w której będzie to jedyny sposób przemieszczania się osób świadczących usługi, a używanie takiej odzieży obiektywnie należy uznać za niezbędne – ocena wydatków musi uwzględniać te okoliczności. W tym konkretnym stanie faktycznym odzież ma charakter specjalistyczny, ściśle powiązany z ideą prowadzenia działalności przez skarżącego i właśnie te cechy powodują, że wydatki na tą odzież należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Wielu z przedsiębiorców ma podobne wątpliwości związane z możliwością wliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na specjalistyczną odzież. Powyższy wyrok może być pomocny we właściwym zakwalifikowania takich wydatków.

Artykuł na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2021 r. (sygn. akt II FSK 2865/18).

 Magdalena Jabłońska

Zobacz również: