Hulajnoga-nowy środek transportu w prawie drogowym

Hulajnoga-nowy środek transportu w prawie drogowym

Do tej pory status hulajnóg elektrycznych budził spore kontrowersje. Wszystko za sprawą tego, że ustawa Prawo o ruchu drogowym, stworzona w 1997 r., nie przewidywało istnienia takiego środka transportu. W nowelizacji ustawy, która weszła w życie 20 maja, szczegółowo ukształtowano status hulajnóg.

Według nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, hulajnoga elektryczna posiada status zbliżony do roweru. Oznacza to, że co do zasady, kierujący hulajnogą jest obowiązany do poruszania się ścieżką rowerową.

Jeżeli na trasie nie ma ścieżki rowerowej, wówczas należy skorzystać z jezdni z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Jednak w obu przypadkach kierujący może rozpędzić się maksymalnie do 20 km/h.

W przypadku braku dostępu drogi dla rowerów oraz jezdni z limitem do 30 km/h, kierujący może poruszać się chodnikiem, tj. tak jak było dotychczas. Jednak w tym przypadku konieczne jest ustępowanie pierwszeństwa pieszym oraz co istotne – nie utrudnianie im poruszania. Jazda po chodniku jest dozwolona maksymalnie do prędkości, którą przeciętnie porusza się pieszy. Ustawodawca nie doprecyzował tego stwierdzenia.

Czy przepisy dotyczą wyłącznie hulajnóg elektrycznych?

Nie, nowe przepisy obejmują również inne środki transportu osobistego oraz inne sprzęty przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej napędzane siłą mięśni (rolki, deskorolki).

Co jeszcze wprowadza nowelizacja?

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym  wprowadziła również dodatkowe restrykcje dotyczące osób, które będą mogły wypożyczyć hulajnogi elektryczne. Z hulajnóg oraz UTO (Urządzeń Transportu Osobistego) mogą skorzystać osoby powyżej 18 roku życia bez posiadania żadnych uprawnień. Osoby młodsze, aby jeździć tymi urządzeniami, muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Ponadto ustawa zabrania przewożenia hulajnogami innych osób, korzystania z telefonu podczas jazdy oraz kierowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zabronione jest również parkowanie w miejscach do tego nieodpowiednich jak np. brzeg chodnika.

Kary za naruszenie przepisów

Użytkownikowi, który naruszy przepisy nowelizujące Prawo o ruchu drogowym, grozi kara grzywny. Jej wysokość będzie uzależniona od czynu, którego dopuści się kierujący. Za rozmowę przez telefon podczas jazdy grozi mandat w wysokości 200 zł, za parkowanie w miejscu niedozwolonym – 100 zł, za nieustępowanie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu – 350 zł. Najwyższy wymiar grzywny otrzyma osoba, która będzie poruszała się hulajnogą pod wpływem alkoholu. W tym przypadku wysokość grzywny wahać się będzie pomiędzy 300 a 500 zł .

Zobacz również: