Wydatki sprzed rozpoczęcia działalności gospodarczej to koszt podatkowy

19 maja 2021
Wydatki sprzed rozpoczęcia działalności gospodarczej to koszt podatkowy

Wydatki związane z działalnością gospodarczą, ale poniesione przed jej rozpoczęciem mogą stanowić koszt podatkowy. Taką interpretację indywidualną wydał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił mężczyzna, który z uwagi na planowane rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej poczynił pewne wydatki. Wyremontował i wyposażył w oświetlenie, meble, sprzęt komputerowy oraz biurowy lokal przyszłej siedziby. Dodatkowo, poniósł koszty związane między innymi z uzyskaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego oraz licencji do specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że poniesienie wydatków związanych z działalnością gospodarczą przed jej rozpoczęciem, nie stoi na przeszkodzie w ich zaliczeniu do kosztów podatkowych z działalności po jej rozpoczęciu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację wnioskodawcy. Wydatki, które poniósł podatnik w związku z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów z tej działalności po jej rozpoczęciu. Organ w argumentacji powołał się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Regulacje ustawowe nie zabraniają zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przed rozpoczęciem działalności. Co za tym idzie wydatki, które poniósł wnioskodawca, spełniają przesłanki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mogą stanowić koszt podatkowy, ponieważ były związane z całokształtem planowanej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Artykuł na podstawie interpretacji indywidualnej z 28 kwietnia 2021 roku (sygn. 0115-KDIT3.4011.55.2021.2.JG) Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Zobacz również: