Woda czy sok? Nie za każdy poczęstunek odliczysz VAT

Woda czy sok? Nie za każdy poczęstunek odliczysz VAT

Z podatkowego punktu widzenia, to jakimi produktami spożywczymi przedsiębiorca częstuje swoich pracowników czy kontrahentów ma istotne znaczenie. Nie od wszystkich kupowanych artykułów może bowiem odliczyć VAT.

Z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności ponosi wydatki na nabycie artykułów spożywczych na rzecz swoich pracowników, współpracowników oraz kontrahentów. Spółka miała jednak wątpliwość, czy od wszystkich kupowanych artykułów może odliczyć VAT.

Stanęła na stanowisku, że w związku z nabyciem artykułów spożywczych, które są zużywane jako drobne poczęstunki przez pracowników, współpracowników i kontrahentów, ma prawo do odliczenia podatku.  Poniesione wydatki mają bowiem służyć, w sposób pośredni, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.  

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął jednak nieco odmienne stanowisko. Nie od każdego zakupionego produktu spożywczego pracodawca ma prawo do odliczenia VAT.  Zakup artykułów spożywczych takich jak soki, słodycze, owoce i jogurty wyklucza taką możliwość. Nie ma natomiast przeciwskazań do odliczenia VAT od zakupu wody, mleka, kawy, herbaty i cukru.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał zatem stanowisko spółki za nieprawidłowe. Wskazał, że zapewnienie pracownikom, współpracownikom oraz kontrahentom stałego dostępu w ciągu dnia do artykułów spożywczych takich, jak soki, słodycze, owoce, jogurty, służy jedynie zaspokajaniu  osobistych i prywatnych potrzeb wskazanej grupy ludzi. Nie ma to natomiast związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Co innego z udostępnianiem w czasie pracy kawy, herbaty, wody, mleka i cukru. Takie działanie ma pośredni związek z działalnością gospodarczą, z uwagi na obowiązek pracodawcy wynikający z przepisów BHP. Spółce przysługuje również prawo do odliczenia VAT za zakup wspomnianych produktów na potrzeby wszelkich spotkań biznesowych czy narad. Organ podkreślił, że ich udostępnienie w takich okolicznościach, ma bowiem pośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych – wpływa na ogólne funkcjonowanie spółki jako całości i przyczynia się do generowania przez nią obrotu.

 

Artykuł na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 kwietnia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP4-3.4012.2.2021.2.IG).

Zobacz również: