Wyrok TK w sprawie podatku od nieruchomości dotyczy wszystkich przedsiębiorców

4 maja 2021
Wyrok TK w sprawie podatku od nieruchomości dotyczy wszystkich przedsiębiorców

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości dotyczy wszystkich przedsiębiorców, w tym również spółek. NSA wskazał, że przyjęta przez TK interpretacja przepisu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dotyczącego posiadania nieruchomości przez przedsiębiorców, ma uniwersalne znaczenie. Oznacza to, że odnosi się do wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na przyjętą formę prawną.

Przypomnijmy, TK uznał za niekonstytucyjne opodatkowanie nieruchomości najwyższą stawką podatku, właściwą dla działalności gospodarczej, tylko ze względu na fakt, że nieruchomość należy do przedsiębiorcy. Szerzej o tym wyroku pisaliśmy TU.  Zwróćmy uwagę, że TK wydał to orzeczenie w sprawie dotyczącej przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Niemniej jednak, już sama sentencja sugerowała, że w istocie może on mieć zastosowanie szersze – do przedsiębiorców lub innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że wyrok TK ma zastosowanie również do innych podmiotów, nie tylko do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W wyroku wskazano: Mimo, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., SK 39/19, zapadł na tle sprawy ze skargi konstytucyjnej osoby fizycznej, w zakresie przyjętej przez Trybunał interpretacji art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. ma on uniwersalne znaczenie. Zawarta w sentencji tego wyroku wypowiedź odnosi się bowiem gruntów, budynków i budowli będących w posiadaniu wszystkich przedsiębiorców lub innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną. Różnicowanie w tym względzie podatników nie znajdowałoby zresztą żadnego uzasadnienia z punktu widzenia zasady równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP).

W związku z powyższym, można przypuszczać, że wyrok TK docelowo będzie miał wpływ również na sytuację prawnopodatkową osób prawnych będących posiadaczami nieruchomości.

Artykuł na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2021 roku, sygn. III FSK 895/21.

Zobacz również: