Nowelizacja prawa drogowego. Kolejne uprawnienia i obowiązki uczestników ruchu

Nowelizacja prawa drogowego. Kolejne uprawnienia i obowiązki uczestników ruchu

Już 1 czerwca 2021 r. wejdą w życie kolejne przepisy nowelizujące ustawę Prawo o ruchu drogowym. Wprowadzą nowe uprawnienia i obowiązki zarówno dla pieszych jak i kierowców. Nowelizacja prawa drogowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa poruszania się po drogach wszystkich uczestników ruchu.

Szersze prawo pierwszeństwa pieszych*

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, każdy pieszy znajdujący się na przejściu posiada prawo pierwszeństwa przed wszystkimi pojazdami mechanicznymi. Nowelizacja prawa drogowego idzie o krok dalej. Pieszy znajdujący się już przed przejściem dla pieszych będzie posiadał pierwszeństwo. Wyjątkiem od przyznanego pieszym uprawnienia będzie obowiązek ustąpienia pierwszeństwa tramwajom. Dodatkowo, obowiązkiem kierującego będzie każdorazowe zachowanie szczególnej ostrożności w chwili zbliżenia się do pasów, a także zmniejszenie prędkości. Takie zachowanie kierowców coraz częściej można obserwować na polskich drogach, a od czerwca będzie obowiązkowe.

Obowiązki pieszych

Nie tylko nowe uprawnienia przyznano pieszym. Na tych uczestników ruchu nałożono także nowe obowiązki.  Osoba przechodząca przez przejście dla pieszych nie będzie mogła używać telefonu komórkowego ani żadnych innych urządzeń, które mogłyby mieć wpływ na zakłócenie pracy zmysłów podczas poruszania się w ruchu drogowym. Takie rozwiązanie wymusza większą uważność pieszych w trosce o własne bezpieczeństwo.

Prędkość i zasady poruszania się po drogach szybkiego ruchu

Od czerwca, niezależnie od pory dnia, będzie obowiązywał nakaz dostosowania prędkości na terenie zabudowanym do 50 km/h. Dotychczas, między godzinami 23:00 a 5:00, dopuszczalna prędkość wynosiła 60 km/h.

Zmieniono również zasady poruszania się po drogach ekspresowych oraz autostradach.  Kierowca będzie miał obowiązek zachować odpowiednią odległość od pojazdu znajdującego się bezpośrednio przed nim. Odstęp ten wyrażony w metrach powinien pozostawać nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Wyjątkiem od wspomnianego nakazu będzie manewr wyprzedzania.

Miejmy nadzieję, że nowelizacja przepisów realnie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców na naszych drogach.

 

O wcześniejszych zmianach w  prawie drogowym pisaliśmy tu: Nowelizacja Prawa drogowego ułatwi życie kierowcom – Bieluk i Partnerzy

Zobacz również: