Nowelizacja Prawa drogowego ułatwi życie kierowcom

Nowelizacja Prawa drogowego ułatwi życie kierowcom

Nowelizacja Prawa drogowego, która zacznie obowiązywać już od 5 grudnia, przyniesie wiele ułatwień dla kierowców i właścicieli pojazdów.  Oto najważniejsze z nich.

Obowiązek posiadania prawa jazdy

Już za parę dni kierowcy nie będą musieli posiadać przy sobie dokumentu potwierdzającego ich uprawnienia do prowadzenia samochodu – prawa jazdy. Co za tym idzie, zniesiony został  obowiązek okazania prawa jazdy policji w czasie kontroli drogowej. Przepis ten dotyczy tylko właścicieli polskich praw jazdy, bo w ich przypadku jest możliwa weryfikacja uprawnień w systemie elektronicznym.

Dowód rejestracyjny

Zmorą kierowców, była obowiązkowa wymiana dowodu rejestracyjnego, kiedy kończyły się wolne rubryki na wpisanie badań technicznych. Z tym już koniec. Jeśli w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym pojazdu wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie ma potrzeby wymieniania dowodu rejestracyjnego pojazdu na nowy. Wynik badań technicznych będzie wprowadzony do systemu elektronicznego i w ten sposób weryfikowany podczas kontroli.

Tablice rejestracyjne

Nowe przepisy kończą też z uciążliwym obowiązkiem zmiany tablic rejestracyjnych po zakupie samochodu używanego. Jeśli samochód będący przedmiotem transakcji jest już zarejestrowany w Polsce, nowy właściciel nie będzie musiał zmieniać tablicy rejestracyjnej. I oczywiście nie zależy to od miejsca zamieszkania nowego właściciela.

Jeśli chodzi o tablice rejestracyjne wprowadzono jednocześnie nowy zakaz. Miłośnicy zmniejszonych, jednorzędowych tablic rejestracyjnych nie będą mogli ich umieszczać na samochodach, które pozwalają na stosowanie normalnych, większych tablic. 

Rejestracja pojazdu

Procedura rejestracji pojazdu dotychczas nie budziła raczej miłych skojarzeń wśród kierowców. Nowe przepisy mogą to zmienić.  

Wprowadzono na przykład możliwość załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego, motoroweru lub przyczepy przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. To rozwiązanie z pewn0ścią ułatwi proces rejestracji i zaoszczędzi czas nabywcy. Miło będzie odebrać z salonu już zarejestrowane auto. Nasz dealer załatwi procedurę za nas, składając drogą elektroniczną wniosek o rejestrację. Tu uwaga, jeśli chcemy skorzystać z tej opcji, musimy poczekać do 4 czerwca 2021. Rejestracja nowego pojazdu przez dealera będzie możliwa od tej daty. 

W ramach uproszczenia procedury rejestracji pojazdów, zostanie również zniesiony obowiązek wydawania karty pojazdu oraz nalepek kontrolnych. Dzięki temu właściciele pojazdów zaoszczędzą ponad 90 zł (75 zł – karta pojazdu, 18,50 zł – nalepka kontrolna oraz 1 zł opłata ewidencyjna). Karta pojazdu nie będzie już konieczna, ponieważ zarówno organy rejestrujące pojazd, jak i organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Na skorzystanie tych ułatwień musimy jednak jeszcze poczekać. Przepisy wejdą w życie po upływie 24 miesięcy od daty publikacji, czyli w II kwartale 2022 r.

Zniesione również zostaną pewne obowiązki. Ustawodawca zwalnia właścicieli pojazdów z obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności pojazdu, jeśli od ostatniej rejestracji na terytorium RP nie nastąpiła zmiana własności. Od 4 grudnia 2020 r. do wniosku o rejestrację wystarczy dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi, umowa sprzedaży pojazdu nie będzie już potrzebna. 

Dotychczas kłopoty z rejestracją mogły wynikać również z czasowego miejsca zamieszkania właściciela pojazdu. Nowe przepisy umożliwiają rejestrację pojazdu lub czasową rejestrację, na wniosek właściciela, przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania. Będzie można również czasowo zarejestrować pojazd w przypadku konieczności przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.

Pojazdy czasowo wycofane z ruchu

Kolejna dobra wiadomość to rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z ruchu o samochody osobowe. W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku), wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji, będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy. Nie zrobimy tego częściej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Ta zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu. 

 

Zobacz również: