Prosta spółka akcyjna jednak od lipca

Prosta spółka akcyjna jednak od lipca

Po raz kolejny opóźnia się termin wejścia w życie przepisów, które pozwolą na funkcjonowanie prostych spółek akcyjnych oraz elektronicznego postępowania rejestrowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rządowy projekt ustawy skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Czy nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021? Czas pokaże.

Prosta spółka akcyjna oraz e-KRS to rozwiązania, które miały wejść w życie od 1 marca 2021 r. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, przesunięcie terminu wynika z obostrzeń wprowadzonych w drugiej połowie marca 2020 roku, w związku z pandemią koronawirusa. Obostrzenia miały negatywny wpływ na dynamikę prac nad elektronicznym postępowaniem rejestrowym, który obejmował projekt e-KRS. To natomiast spowodowało konieczność przesunięcia terminu wejścia w życie przepisów wprowadzających prostą spółkę akcyjną. Założeniem ustawodawcy jest bowiem, że postępowania rejestrowe dotyczące podmiotów działających w tej formie prawnej, będą prowadzone wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wdrażanego w ramach projektu e-KRS.

Prosta spółka akcyjna ma połączyć zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, takie jak: prostsze procedury, mała bariera wejścia (niski kapitał akcyjny). Nie dziwi więc, że przedsiębiorcy, zwłaszcza zajmujący się start-up’ami oczekują na jej wprowadzenie do polskiego porządku prawnego.

O postępach w pracach legislacyjnych będziemy informować na bieżąco.

 

 Więcej o zaletach prostej spółki akcyjnej pisaliśmy tu Nowa spółka w polskim prawie – Bieluk i Partnerzy

Zobacz również: