Podatkowe skutki zawieszenia umowy najmu

9 listopada 2020
Podatkowe skutki zawieszenia umowy najmu

W obecnej sytuacji kryzysu pandemicznego nierzadko dochodzi do zawieszenia umów najmu ze względów ekonomicznych. Warto więc przyjrzeć się niedawnej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, która wprawdzie nie miała związku z pandemią, ale określiła podatkowe skutki zawieszenia umowy najmu.  Co najważniejsze, organ uznał, że w przypadku zawieszenia umowy najmu nie dochodzi do świadczenia, a w konsekwencji nie powstaje obowiązek podatkowy. Tym samym, wynajmujący nie musi wystawiać faktury VAT.

Z wnioskiem o interpretację wystąpił powiat. Jako właściciel nieruchomości, oddał w najem jej część (budynek hali) podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą. Z przyczyn niezależnych od wynajmującego, w lokalu doszło do awarii uniemożliwiającej korzystanie z wynajętej części nieruchomości. Z uwagi na zaistniałe okoliczności, strony umowy najmu postanowiły zawiesić obowiązywanie umowy na czas wykonania niezbędnego remontu. Jednocześnie ustaliły, że najemca nie będzie uiszczał czynszu oraz opłat za media.

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że w związku z zawieszeniem umowy najmu, usługa nie była wykonywana. Jego zdaniem nie powstał zatem ani obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług, ani obowiązek wystawienia faktury VAT.

Podatkowe skutki zawieszenia umowy najmu. Interpretacja organu podatkowego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Wskazał, że za usługę należy uznać tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument. Za konsumenta natomiast należy uznać odbiorcę świadczenia, który odnosi korzyść o charakterze majątkowym.

Organ wyjaśnił, że skoro opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług, to okoliczności takie, jak zmiana i zawieszenie umowy najmu, opróżnienie hali przez najemcę oraz brak obowiązku uiszczania opłat za media i czynsz, prowadzą do wniosku, że nie była wykonywana żadna usługa o charakterze odpłatnym.

Biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację, stanowisko Dyrektora KIS może okazać się istotne dla podatników, którzy postanowili zawiesić umowy najmu na skutek pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.  

 

Artykuł na podstawie interpretacji indywidualnej z dnia 13 października 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.549.2020.1.ASY) Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Inne artykuły dotyczące VAT na naszej stronie dostępne tu.

Zobacz również: