Przedsiębiorca wynajmujący lokal mieszkalny w celu dalszego podnajmu nie skorzysta ze zwolnienia z VAT

21 sierpnia 2020
Przedsiębiorca wynajmujący lokal mieszkalny w celu dalszego podnajmu nie skorzysta ze zwolnienia z VAT

Przedsiębiorca, który wynajmuje lokal mieszkalny w celu jego dalszego podnajmu, nie skorzysta ze zwolnienia z VAT. Taką nową interpretację podatkową wydał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stanął na stanowisku, że zwolnienie z podatku od towarów i usług nie ma zastosowania w stosunku do najmu lokali mieszkalnych w celu ich dalszego podnajmu na cele mieszkaniowe.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił przedsiębiorca, który z uwagi na planowane rozszerzenie działalności o wynajem nieruchomości zamierza nabyć budynek z kilkoma lokalami mieszkalnym. Zakupiony budynek zostanie wynajęty na rzecz podmiotu trzeciego, który będzie podnajmował znajdujące się w nim lokale swoim klientom.

Wnioskodawca uznał, że usługa najmu na rzecz kontrahenta powinna korzystać ze zwolnienia na podstawie przepisów ustawy o VAT. Uzasadnił, że lokale będą wynajmowane na potrzeby mieszkaniowe osób zamieszkujących w budynku. Ponadto, z postanowień umowy najmu będzie wynikało, że dotyczy ona budynku mieszkalnego, a lokale będą wynajmowane wyłącznie na cele mieszkalne.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z argumentacją podatnika. Wskazał, że ze zwolnienia z opodatkowania VAT korzysta wyłącznie usługa najmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe, która w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji nie będzie miała miejsca.

Organ wyjaśnił, że „celem oddania w najem mieszkań przez wnioskodawcę nie będzie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najemcy, ponieważ najemca wynajmując przedmiotowe lokale mieszkalne od wnioskodawcy nie będzie wykorzystywał ich w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, gdyż celem tego najmu będzie dalszy podnajem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez najemcę”. 

 

Tekst na podstawie interpretacji indywidualnej z 23 lipca 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.316.2020.3.AMO).

Zobacz również: