Pomoc dla firm w restrukturyzacji

Pomoc dla firm w restrukturyzacji

Ustawa o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców podpisana. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 11 sierpnia. Ustawa przewiduje różne formy wsparcia dla przedsiębiorców będących w restrukturyzacji: pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, pomoc na restrukturyzację.

Pomoc na ratowanie

Pomoc na ratowanie może być udzielana wszystkim przedsiębiorcom, w szczególności znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ma na celu umożliwienie wykonywania działalności gospodarczej przez okres niezbędny do:

  • opracowania planu restrukturyzacji,
  • likwidacji działalności gospodarczej

oraz przeprowadzenia koniecznych w tym zakresie analiz.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może otrzymać mikro, mały lub średni przedsiębiorca. W szczególności dotyczy tych, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Celem wsparcia jest umożliwienie przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych, mających na celu przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Zarówno pomocy na ratowanie jak i tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego udziela się w formie pożyczki.


Pomoc na restrukturyzację

Pomoc na restrukturyzację może otrzymać przedsiębiorca znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Celem wsparcia jest realizacja planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Pomoc na restrukturyzację może być udzielana, jeżeli:

  • zapobiega trudnościom społecznym lub prowadzi do przezwyciężenia niedoskonałości rynku;
  • bez tej pomocy przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej zostałby zrestrukturyzowany, sprzedany lub zlikwidowany w taki sposób, że cel, o którym mowa powyżej, nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie;
  • zostanie przedstawiony wiarygodny scenariusz alternatywny, który obejmuje działania niebędące pomocą na restrukturyzację, stanowiące element planu restrukturyzacji, z którego wynika, że bez niej cel, o którym mowa powyżej, nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie.

Pomoc na restrukturyzację przedsiębiorca może otrzymać w szczególności w formie:

  • pożyczki;
  • objęcia obligacji;
  • zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzacje;
  • konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie
  • tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, na udziały lub akcje przedsiębiorcy.

 

Zobacz również: