Opłata rezerwacyjna za wesele jest zaliczką w rozumieniu ustawy o VAT

7 sierpnia 2020
Opłata rezerwacyjna za wesele jest zaliczką w rozumieniu ustawy o VAT

Według nowej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, opłata rezerwacyjna za wesele stanowi zaliczkę w rozumieniu ustawy o VAT. Opłata rezerwacyjna dokonywana na poczet konkretnej transakcji wypełnia znamiona zaliczki w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Podlega zatem opodatkowaniu VAT w momencie jej zapłacenia.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka, która w ramach prowadzonej działalności zajmuje się m. in. organizacją imprez okolicznościowych takich jak wesela. Od klientów zamierzających nabyć określone usługi, w szczególności rezerwujących salę, spółka pobiera opłatę. W ocenie spółki opłata nie odnosi się do żadnej konkretnej dostawy towaru ani świadczenia usług.

Spółka stanęła na stanowisku, że nieskonkretyzowana co do ilości, rodzaju oraz stawki podatku VAT opłata rezerwacyjna nie wypełnia znamion zaliczki w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem wniesienie opłaty nie generuje obowiązku podatkowego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z taką argumentacją. Podkreślił, że do uznania wpłacanej kwoty za zaliczkę, zadatek lub przedpłatę na poczet przyszłych dostaw towarów lub świadczenia usług, niezbędne jest jasne określenie przyszłego świadczenia w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz brak woli stron świadczenia dokonania w nim zmian w przyszłości.

Organ wyjaśnił, że pobierana przez spółkę opłata rezerwacyjna związana jest z konkretną usługą gastronomiczną na rzecz konkretnego klienta, w ramach organizacji imprezy okolicznościowej.  Spółka pobierając opłatę jest zatem w stanie zarówno powiązać ją z konkretnym zamówieniem, jak i określić rodzaj i miejsce świadczenia usługi. W związku z tym opłata wypełnia znamiona zaliczki w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Otrzymanie jej powinno zatem zostać udokumentowane przez spółkę fakturą VAT.

Artykuł na podstawie interpretacji indywidualnej z 26 czerwca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.128.2020.2.MMA) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zobacz również: