Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Rozliczenia między byłymi małżonkami bez PIT

Rozliczenia dokonywane między byłymi małżonkami nie podlega opodatkowaniu PIT. W interpretacji indywidualnej z 14 lipca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że otrzymanie przez byłego małżonka składników majątku wspólnego, na skutek jego podziału, nie podlega opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła podatniczka, która kilka lat po rozwodzie zawarła z byłym mężem ugodę w sprawie podziału majątku wspólnego. Nie zwróciła uwagi na fakt, że niektórych składników majątku nie uwzględniono przy podziale, natomiast wartość innych została znacząco zaniżona. W efekcie wartość majątku otrzymanego przez podatniczkę przewyższa o 12 tysięcy złotych wartość mienia byłego męża.

Podatniczka stanęła na stanowisku, że nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego ani od wartości całego majątku otrzymanego w wyniku ugodowego podziału, ani jego nadwyżki. Uzasadniła, że majątek małżeński wypracowali w ciągu wielu lat poświęceń oraz nakładów finansowych. Jej zdaniem taka sytuacja doprowadziłaby do podwójnego opodatkowania poszczególnych składników majątku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przychylił się do stanowiska podatniczki. Podkreślił również, że regulacji ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów z tytułu:

  • podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz
  • przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstała między małżonkami wspólność majątkowa będąca współwłasnością łączną, która trwała do czasu jego ustania. Po rozwodzie byli małżonkowie mają prawo do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych. 

Finalnie, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że otrzymanie przez podatniczkę składników majątku wspólnego w wyniku jego ugodowego podziału, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Bez znaczenia dla skutków podatkowych jest również to, czy podział majątku wspólnego został dokonany w sposób ekwiwalentny.

Artykuł na podstawie interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.322.2020.4.KC Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.