Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Zakup mieszkania położonego blisko siedziby kontrahenta kosztem podatkowym

Wydatki na zakup mieszkania położonego blisko siedziby kontrahenta mogą stanowić koszt podatkowy. Taką korzystną interpretację indywidualną wydał 12 czerwca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zajął stanowisko, zgodnie z którym wydatki poniesione na nabycie mieszkania można uznać za koszty uzyskania przychodu. Warunkiem jest, że pozostają w związku przyczynowym z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.  Na podstawie umowy o współpracy gospodarczej świadczy specjalistyczne usługi projektowe w siedzibie kontrahenta. Znaczne oddalenie centrum interesów podatnika od jego miejsca zameldowania uniemożliwia codzienne dojazdy w celu realizacji postanowień umowy. Przedsiębiorca zamierza nabyć mieszkanie położone blisko siedziby kontrahenta. Ma to zapewnić stałe noclegi, zmniejszyć ich koszty oraz pozyskać alternatywne miejsce wykonywania usług.

Podatnik stanął na stanowisku, że wydatki w kwocie 460.000,00 zł, poniesione na nabycie mieszkania, będą stanowiły koszt podatkowy. O ten koszt będzie mógł pomniejszać przychody uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w postaci odpisów amortyzacyjnych według stawki amortyzacji 1,5 %.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przychylił się do stanowiska podatnika. Wskazał, że o tym, co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności decyduje przedsiębiorca, a nie organ podatkowy.  Równocześnie jednak ma on obowiązek udowodnienia związku pomiędzy poniesionymi kosztami a działalnością gospodarczą. Dodatkowo, niewyłączony ustawą wydatek musi zostać właściwie udokumentowany oraz nie może stanowić wydatku osobistego podatnika.

Organ wyjaśnił, że skoro lokal mieszkalny, który zamierza nabyć przedsiębiorca, będzie wykorzystywany przez niego w działalności gospodarczej, to może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast odpisy amortyzacyjne mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.