Nowa interpretacja podatkowa dotycząca trwałej zabudowy meblowej

Nowa interpretacja podatkowa dotycząca trwałej zabudowy meblowej

Minister Finansów wydał 27 maja 2020 r. nową interpretację w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT usług świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niewątpliwie na kształt nowego stanowiska wpłynęło orzecznictwo ukształtowane po wydaniu w 2014 r. ogólnej interpretacji podatkowej w tym zakresie.  W nowym dokumencie Ministerstwo precyzuje, kiedy podatnicy mogą zastosować preferencyjną, 8% stawkę podatku VAT, dla wykonania trwałej zabudowy meblowej.

 

Opodatkowanie wykonania trwałej zabudowy meblowej budzi wątpliwości jedynie w przypadku montowania jej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Tylko w takich obiektach, do niektórych czynności (tj. dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa lub roboty konserwacyjne) zastosowanie znajduje preferencyjna stawka VAT. Wątpliwości wynikają natomiast z: 

  • trudności w klasyfikacji kompleksowych czynności na gruncie ustawy o VAT,
  • oraz trudności w ustaleniu, kiedy zabudowa może zostać uznana za trwale połączoną z budynkiem, na tyle, że jej wykonanie mogłoby korzystać z preferencyjnej stawki podatkowej.

 

Różnice w interpretacjach

Zgodnie z interpretacją ogólną z 2014 r. o trwałym charakterze połączenia zabudowy meblowej z elementami konstrukcyjnymi budynku można było mówić wyłącznie wtedy, gdy zabudowa meblowa była zamontowana w sposób ingerujący w substancję budynku. Dodatkowo demontaż takiej zabudowy był niemożliwy bez uszkodzenia jej komponentów lub elementów konstrukcyjnych budynku.

Zgodnie z nową interpretacją MF, zastosowanie 8% stawki podatkowej możliwe jest, kiedy stanowi usługę modernizacji obiektu budowlanego objętego społecznym programem mieszkaniowym. Jest to możliwe po łącznym spełnieniu określonych przesłanek:

    • wykonana na wymiar zabudowa meblowa nie może funkcjonować w obrocie, tak jak ma to miejsce w przypadku mebli „wolnostojących”,
    • zabudowa meblowa w istotnym stopniu powinna wykorzystywać elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (np. ścian lub podłogi),
    • o użytkowych walorach wykonywanej zabudowy meblowej decyduje trwałe połączenie wykonanych na zlecenie części zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (lub jego części) w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w inne miejsce, a same te części, bez trwałego ich przymocowanie do elementów konstrukcyjnych budynku nie spełniają pod względem użytkowym przymiotu mebla.

Kluczowe jest właściwe ustalenie stopnia konstrukcyjnego połączenia elementów meblowych oraz elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Chodzi o takie powiązanie tych elementów, na skutek którego powstanie trwała zabudowa spełniająca, jako całość, określoną rolę użytkową. Dla całościowej oceny charakteru świadczenia bez znaczenia jest natomiast czy elementy meblowe są ze sobą zespolone. Na potrzeby uznania ich za modernizację istotne jest dopiero ich trwałe połączenie z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części. Stawką 8% nie będzie opodatkowane zatem świadczenie polegające na wykonaniu zabudowy, którą po demontażu można powtórnie zamontować w innym miejscu.

 

Rozstrzygnięcia indywidualne

Minister Finansów pozostawia jednak furtkę organom podatkowym. Wskazuje, że „mając na uwadze bogactwo możliwych gospodarczo sytuacji, należy wskazać, że rozstrzygnięcie podejmowane co do wysokości opodatkowania trwałej zabudowy meblowej w świetle przepisów ustawy o VAT, wymaga każdorazowo szczegółowej i obiektywnej analizy stanu faktycznego konkretnej sprawy”. 

W związku z powyższym, kolejna próba ujednolicenia stosowania przepisów podatkowych może nie przynieść zamierzonego efektu. Ze względu na ogólny charakter wytycznych, interpretacje indywidualne w dalszym ciągu mogą zawierać rozbieżne rozstrzygnięcia.

 

Zobacz również: