TARCZA ANTYKRYZYSOWA - PRACE TRWAJĄ

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - PRACE TRWAJĄ

Prace ustawodawcze nad tzw. Tarczą Antykryzysową trwają. Dziś nad pakietem ustaw obraduje Senat. Jak tylko specustawa zostanie przyjęta w ostatecznym kształcie, nasza Kancelaria na bieżąco będzie przybliżać jej najważniejsze postanowienia i przedstawiać najkorzystniejsze rozwiązania dla przedsiębiorców. Tylko pogłębiona analiza i właściwe zastosowanie nowych przepisów pozwoli zminimalizować negatywne skutki kryzysu epidemicznego.   

Celem Tarczy Antykryzysowej jest wsparcie polskiej gospodarki, poprzez zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstw oraz ochronę zatrudnienia.   Najważniejsze rozwiązania przewidziane w Tarczy dotyczą: zwolnienia ze składek ZUS, kredytów dla firm, zaliczki na PIT, braku kar za opóźnienia w przetargach publicznych, korzystnych zasad rozliczania straty, świadczeń dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych, dofinansowanie zatrudnienia, uelastycznienia czasu pracy czy ułatwień dla branży turystycznej.

Śledźcie nasz profil na bieżąco, aby dowiedzieć się z jakich rozwiązań specustawy skorzystać.

Zobacz również: