KREDYT WEKSLOWY - KOŁO RATUNKOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

KREDYT WEKSLOWY - KOŁO RATUNKOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Narodowy Bank Polski przygotowuje nowe narzędzia wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw, które w aktualnej sytuacji kryzysowej coraz częściej będą potrzebowały kapitału obrotowego.

Jednym ze skuteczniejszych rozwiązań będzie, udzielany przez NBP bankom komercyjnym, kredyt wekslowy, który sfinansuje pożyczkę wcześniej udzieloną przedsiębiorcom.

Wykup weksli przez NBP ma na celu wesprzeć przedsiębiorców w utrzymaniu płynności finansowej. Pomoc udzielona bankom komercyjnych, to z punktu widzenia przedsiębiorcy łatwiejszy dostęp do kredytów, poprzez uproszczenie procedur i zabezpieczenie kredytowe jedynie na weksel.

Główna zasada kredytu wekslowego

Zabezpieczeniem takiego kredytu jest weksel, co znacznie upraszcza jego uzyskanie. To stosunkowo najprostsza metoda zabezpieczenia, ze względu na łatwość jego sporządzenia i użycia nawet w sytuacji niskiej zdolności kredytowej.

Choć kredyt wekslowy nie jest to najbardziej popularną formą, w aktualnej sytuacji kryzysu epidemicznego, może okazać się właściwym narzędziem do poprawiania płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Zobacz również: