Wygrana! Unieważnienie umowy kredytu frankowego

20 marca 2020
Wygrana! Unieważnienie umowy kredytu frankowego

Kurs franka szwajcarskiego niebezpiecznie wzrasta. Jak dotychczas, banki nie przygotowały żadnych szczególnych rozwiązań, które mogłyby zminimalizować niewypłacalność kredytobiorców frankowych w szczególnym okresie pandemii koronawirusa.

W tym kontekście spieszymy podzielić się dobrą informacją dla frankowiczów.

Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny17 marca 2020 r. uwzględnił powództwo klienta Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w zakresie ustalenia, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2008 r. z bankiem ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach jest nieważna. Sąd I instancji przyjął za uzasadnione podnoszone przez kredytobiorcę argumenty dotyczące nieważności umowy kredytowej. Stosując tzw. „teorię salda”* oddalił jednocześnie żądanie kredytobiorcy o zapłatę nienależnie pobranych przez bank świadczeń.
Wyrok jest nieprawomocny.

*Teoria salda – do zwrotu zobowiązana jest tylko ta strona, która uzyskała większą korzyść i dlatego musi rozliczyć się z tej różnicy. Ilustrując to przykładem, jeśli kredytobiorca wpłacił już do banku więcej niż pożyczył, to bank powinien mu oddać wynikającą z tego nadwyżkę. Natomiast jeśli kredytobiorca dotychczas spłacił mniej niż pożyczył, sąd nie przyznaje mu żadnej kwoty, ponieważ nadal pozostaje dłużnikiem wobec banku.

Zobacz również: