Wygrana! Unieważnienie umowy kredytu frankowego

Wygrana! Unieważnienie umowy kredytu frankowego

Kurs franka szwajcarskiego niebezpiecznie wzrasta. Jak dotychczas, banki nie przygotowały żadnych szczególnych rozwiązań, które mogłyby zminimalizować niewypłacalność kredytobiorców frankowych w szczególnym okresie pandemii koronawirusa.

W tym kontekście spieszymy podzielić się dobrą informacją dla frankowiczów.

Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny17 marca 2020 r. uwzględnił powództwo klienta Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w zakresie ustalenia, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2008 r. z bankiem ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach jest nieważna. Sąd I instancji przyjął za uzasadnione podnoszone przez kredytobiorcę argumenty dotyczące nieważności umowy kredytowej. Stosując tzw. „teorię salda”* oddalił jednocześnie żądanie kredytobiorcy o zapłatę nienależnie pobranych przez bank świadczeń.
Wyrok jest nieprawomocny.

*Teoria salda – do zwrotu zobowiązana jest tylko ta strona, która uzyskała większą korzyść i dlatego musi rozliczyć się z tej różnicy. Ilustrując to przykładem, jeśli kredytobiorca wpłacił już do banku więcej niż pożyczył, to bank powinien mu oddać wynikającą z tego nadwyżkę. Natomiast jeśli kredytobiorca dotychczas spłacił mniej niż pożyczył, sąd nie przyznaje mu żadnej kwoty, ponieważ nadal pozostaje dłużnikiem wobec banku.

Zobacz również: