Koronawirus a prawo pracy. Specustawa już obowiązuje.

Koronawirus a prawo pracy. Specustawa już obowiązuje.

Specustawa o przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa już obowiązuje. Nowe przepisy dotyczą między innymi prawa pracy.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych weszła w życie 8 marca 2020 r.

W ustawie znalazły się dwa bezpośrednie odniesienia do prawa pracy.

Praca zdalna

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez oznaczony czas pracy zdalnej, tj. pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Przysługuje rodzicom zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat. Warunkiem jest zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu koronawirusa. Zasiłek będzie przysługiwał za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Zobacz również: