Czy przedawniony dług stanowi przychód?

24 lutego 2020
Czy przedawniony dług stanowi przychód?

W niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie stwierdził czy przedawniony dług stanowi przychód. W sytuacji, gdy dług się przedawnił i wierzyciel straci możliwość jego przymusowego dochodzenia, po stronie dłużnika nie powstaje podlegający opodatkowaniu przychód.

Wcześniej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przyjął inną interpretację. W ślad za organami podatkowymi uznał, że gdy występuje niemożność przymusowego wyegzekwowania, dłużnik uzyskuje pewną korzyść. Innymi słowy, w następstwie przedawnienia zostaje zwolniony z obowiązku spłaty zadłużenia. W konsekwencji, skoro dłużnik kosztem wierzyciela osiąga realne przysporzenie majątkowe, to uzyskuje przychód, a ten podlega opodatkowaniu.

Z taka wersją nie zgodził się NSA. We wspomnianym wyroku podkreślił, że choć z cywilistycznego punktu widzenia, długu takiego nie można już dochodzić, to nie przestaje on istnieć. Przekształca się w tzw. zobowiązanie naturalne. Dłużnik może zatem dobrowolnie uregulować zaległość. Sąd podkreślił jednak, że sytuację należałoby oceniać inaczej, gdyby dłużnik chciał dobrowolnie spłacić dług, zaś wierzyciel nie chciał go przyjąć. Wówczas faktycznie można by mówić o powstaniu przychodu, który podlega opodatkowaniu.

Zobacz również: