Elektroniczna ewidencja odpadów. Zmiana terminu.

Elektroniczna ewidencja odpadów. Zmiana terminu.

Elektroniczna ewidencja odpadów to nowy obowiązek nałożony na przedsiębiorców. Pierwotnie miał obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., kiedy weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o odpadach. 

W związku z kolejnymi zmianami przepisów, przedsiębiorcy zyskali dodatkowe pół roku na dostosowanie swoich wewnętrznych systemów informatycznych.

Zgodnie z ustawą, przedsiębiorcy mogą nadal sporządzać dokumenty ewidencji odpadów w formie papierowej. Stanowi to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy nie uzyskali w odpowiednim terminie wpisu do rejestru BDO. To ułatwienie ograniczone jest dwiema datami, po upływie których będzie obowiązywała wyłącznie elektroniczna ewidencja odpadów.

Po pierwsze, sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej możliwe jest wyłącznie do 30 czerwca 2020 r. Po drugie, wszystkie dokumenty wystawione w formie papierowej należy wprowadzić do systemu nie później niż do dnia 31 lipca 2020 r.

Zmieniono również terminy na składanie sprawozdań za 2019 r. Podmioty zobowiązane do złożenia, składają je do 30 czerwca 2020 r. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami sprawozdania te należałoby złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Podkreślenia wymaga, że ustawa zmieniła wyłącznie termin składania sprawozdań. Forma składania sprawozdań pozostała ta sama, tj. należy je złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Zobacz również: