Nowe rodzaje i ilości odpadów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji

Nowe rodzaje i ilości odpadów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji

Dnia 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

W rozporządzeniu wprowadzono nowe kategorie odpadów, które do określonej ilości, nie podlegają obowiązkowi prowadzenia ewidencji. Dotychczas, zasada ta dotyczyła jedynie 16 rodzajów odpadów, teraz katalog rozszerzono do 46.

Zwiększona została także maksymalna ilość odpadów, dla której nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji  i to w stosunku do znacznej części rodzajów odpadów. 

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów związany jest z obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Powyższe zmiany mają duże znaczenie przy ocenie, czy wytwórca odpadów ma obowiązek prowadzenia takiej ewidencji.

 

Zobacz również: