Transport medyczny między szpitalami – nowa usługa dostępna dla firm prywatnych

5 lutego 2020
Transport medyczny między szpitalami – nowa usługa dostępna dla firm prywatnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia szpitalnego wprowadziło nowe świadczenie – transport medyczny między szpitalami.

Zasady realizacji nowego świadczenia określa zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 20 listopada
2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

Nowe świadczenie na rzecz NFZ może być realizowane również przez prywatne firmy,
w szczególności te które świadczyły do końca marca 2019 r. usługi w zakresie ratownictwa medycznego. Przypominamy, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym od 1 kwietnia 2019 r. prywatne firmy nie mogą świadczyć usług w zakresie ratownictwa medycznego.

Nowe świadczenie obejmuje transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w szczególności w przypadku konieczności:

  • niezwłocznego wykonania zabiegu w innym podmiocie leczniczym,
  • zachowania ciągłości leczenia w innym podmiocie leczniczym.

Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 stycznia 2020 r.

Zobacz również: