Doradca akcjonariusza do spraw głosowania – nowa instytucja w Kodeksie Spółek Handlowych.

Doradca akcjonariusza do spraw głosowania – nowa instytucja w Kodeksie Spółek Handlowych.

Od 30 listopada 2019 r. w Kodeksie Spółek Handlowych uregulowana została instytucja doradcy akcjonariusza do spraw głosowania. Doradcą akcjonariusza jest osoba prawna, która zawodowo i na zasadach komercyjnych zajmuje się analizowaniem informacji ujawnianych przez spółki publiczne lub pochodzących od spółek publicznych w celu ułatwienia akcjonariuszom tych spółek podejmowania decyzji dotyczących głosowania, przez przedstawianie badań, porad lub rekomendacji dotyczących głosowania związanych z wykonywaniem prawa głosu.

Doradca akcjonariusza – celem należytego informowania akcjonariuszy o dokładności i wiarygodności podejmowanych przez siebie działań – jest zobowiązany m.in. do corocznego publikowania na swojej stronie internetowej informacji związanych z przygotowanymi przez niego badaniami, poradami i rekomendacjami dotyczącymi głosowania. Informacje te mają być dostępne bezpłatnie na stronie internetowej doradcy przez co najmniej trzy lata od dnia publikacji.

Celem wprowadzonych regulacji jest zapewnienie przejrzystości i transparentności działań na rynku kapitałowym oraz ułatwienie akcjonariuszom podejmowania decyzji dotyczących głosowania.

Zobacz również: