Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Rusza druga tura obowiązkowego przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Z dniem 1 stycznia 2020 r. firmy, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. mają obowiązek przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej jako: PPK).

Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, jednak pracodawcy są zobowiązani do przystąpienia do programu sukcesywnie w zależności od liczby zatrudnionych osób. Do PPK w pierwszym etapie dołączyły największe firmy zatrudniające co najmniej 250 osób.

Od stycznia 2020 r. rozpoczynają wdrażanie PPK podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 osób. Wiąże się to z podjęciem szeregu sformalizowanych czynności w celu utworzenia PPK w danym podmiocie. Oznacza to w szczególności obowiązek wyboru konkretnej instytucji finansowej, z którą docelowo zostanie podpisana umowa o zarządzanie środkami z PPK oraz umowa o prowadzenie PPK w imieniu osób zatrudnionych.