Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Obowiązek zamieszczania NIP-u na paragonach

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące wystawiania faktur do paragonów.

Zgodnie z nowo dodanym ust. 5 do art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej można wystawić wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za którego pomocą nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Powyższe oznacza, że sprzedawca może wystawić nabywcy (podatnikowi VAT) fakturę do paragonu tylko jeśli paragon ten będzie zawierał NIP nabywcy.

Podatnikowi, który wystawi fakturę do sprzedaży udokumentowanej paragonem niezawierającym NIP nabywcy będącego podatnikiem VAT, organ podatkowy ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100 % kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Nowych przepisów nie stosuje się jednak do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyjątkiem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.