Nie zapominajmy o RODO nawet w okresie Świąt!

Nie zapominajmy o RODO nawet w okresie Świąt!

W dniu 17 grudnia 2019 r. PUODO przedstawił stanowisko w zakresie przetwarzania danych adresatów kartek świątecznych. PUODO uznał, że przy okazji składania życzeń świątecznych klientom czy kontrahentom dochodzi do przetwarzania danych osobowych, np. imienia
i nazwiska adresata, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej. Przyjęto, że uprzejmy gest ze strony nadawcy nie zwalnia administratora z wywiązywania się z obowiązków wynikających z RODO. 

W związku z tym koniecznym jest oparcie przetwarzania danych osobowych adresata na określonej podstawie, przy czym PUODO wskazał, że może nią być m.in.

  • 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda adresata, która może zostać wyrażona m.in. w ten sposób, że klient czy kontrahent będący adresatem kartki zgodził się na otrzymywanie korespondencji pocztą;
  • 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, którym może być m.in. utrzymywanie dobrych relacji biznesowych z klientami.

Dodatkowo administrator musi pamiętać o spełnieniu obowiązku informacyjnego wobec klientów czy kontrahentów, jednak nie będzie to dotyczyło sytuacji, gdy osoby zostały już wcześniej poinformowane o tym, że ich dane będą przetwarzane w tym celu.

PUODO podkreślił jednocześnie, że przesyłanie życzeń świątecznych pomiędzy członkami rodziny bądź znajomymi ma charakter osobisty i domowy, a w konsekwencji przepisy RODO nie znajdą w tym zakresie zastosowania.

Zobacz również: