Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyny, która leżała u podstaw nałożenia kary porządkowej na pracownika

18 grudnia 2019
Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyny, która leżała u podstaw nałożenia kary porządkowej na pracownika

W dniu 25 kwietnia 2019 r. Sąd Najwyższy w wyroku (sygn. akt: I PK 125/18) potwierdził stanowisko judykatury, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia w związku z zaistnieniem zdarzenia, za które na pracownika została nałożona kara porządkowa. Takie rozwiązanie można zastosować, o ile waga przewinienia jest na tyle istotna, że okoliczności i konsekwencje jego popełnienia (nawet jeżeli takie w rzeczywistości nie wystąpiły), uzasadniają przekonanie pracodawcy, że dalsze zatrudnienie określonego pracownika będzie niemożliwe.

Zaznaczyć należy, iż kara porządkowa i wypowiedzenie umowy o pracę są odrębnymi narzędziami przysługującymi pracodawcy. Nie w każdym przypadku nałożenie kary porządkowej jest wystarczające i nie zawsze daje możliwość osiągnięcia zamierzonego rezultatu w postaci zdyscyplinowania pracownika. W sytuacji, gdy waga przewinienia będzie miała istotne znaczenie dla pracodawcy, uzyskuje on możliwość wypowiedzenia umowy o pracę z powodu tego samego naruszenia, za które na pracownika została nałożona kara porządkowa.

Zwolniony pracownik nie może skutecznie kwestionować przed sądem prawidłowości przyczyny wypowiedzenia, jeżeli wcześniej nie odwołał się od kary porządkowej do sądu pracy.

Zobacz również: